Friday, July 14, 2006

 
ALFATIHAH BUAT SUZANA@CIKNANA

Pulang ke rahmatullah pada hari khamis, 13 Juli 2006.
Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan melimpatkan rahmat pada dirinya.

|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com